Bizans Dönemine Ait Şarap İşlikleri.

 Bizans dönemi'ne ait şarap işlikleri

 

Bir mimari yapının biçimlenmesinde rol oynayan birçok faktör vardır. Dönemin ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi ve askeri özellikleri yanı sıra, geleneğin getirdiği bir takım yönlendirmeler, imar faaliyetlerinin hem niteliksel hem de niceliksel anlamda biçimlenmesinde önemli rol oynarlar. Anadolu da şarap üretimi tarih boyunca önemini korumakla beraber Anadolu daki şarap üreticisi kentlerin önemli bir gelir kaynağı haline geldiği bilinmektedir. Gerek iç bölümlerin gerekse de kıyı kesimlerin asma bitkisinin yetiştirilmesine uygun iklime sahip olması, üreticileri bağcılık yapmaya ve şarap üretimine yöneltmiştir. Bir yandan günlük geçim kaynağı niteliği ve niceliği olan bu ürün bir yandan da ticari kapasitesi yüksek olup ekonomiye yön vermiştir. Bölgede üzüm üreticiliğine dayanan bir ekonominin varlığı görülmektedir. Bu tarımsal kökenli ekonomi,bunların üretilmesi için bir mimari yapılanmayı doğurmuştur. İşliklerin tümü kaya yapısıdır. Üzümleri çiğnemek, kalan üzüm ve saplarını preslemek ve mayalanmaya bırakmak şarap üretimi için gerekli olan üç temel aşamadır. Üzüm, ilk aşamada sıvının çıkması için bekletilir ve ayakla ezilmeye başlar ve ardından preslenir.Bu işlem üzüm ezme havuzunda yapılır. Bir akıtma kanalı yardımıyla üzüm suyu biriktirme havuzuna toplanır. Bağımsız olarak inşa edilen bu yapılardaki özenli işçilik Bizans döneminde şarap işliklerine verilen önemi göstermektedir.