Kapadokya Çayı Melendiz.

Melendiz Çayı Havzası (Aksaray) meydana gelmiştir. Melendiz Çayı Havzası, Tuz Gölü Kapalı Havzası mevkisinde yer alır. Havzanın Ihlara Vadisi kısmı, Kapadokya turizm bölgesine eklenmiştir. Araştırma sahası ve yakın çevresindeki arazide, Paleozoik, Mesozoyik, Tersiyer ve Kuvaternere ait formasyonlar ın olduğu bilinir. Arastırma sahası ve çevresinde dikkat çeken morfolojik unsurlar, dağlık-tepelik alanlar, piedmont düzlükleri, peribacaları ile Ihlara Kanyonu'dur. Havzanın ana akarsuyunu Melendiz Çayı'nın, en büyük kolunu Göğüs deresi oluşturmaktadır. Akarsu, tüm kollarıyla beraber tespit ettiğimiz yaklaşık 565,2 km²'lik bir alanı drene eder. Melendiz Çayı, yan kolların birleştiği sahalarda dandritik, ana akarsu akış alanı boyunca Örgülü drenaj görülmektedir. Melendiz Çayı Havzası'nda genel hatlarıyla ç Anadolu karasal iklimi hakimdir. Dogal bitki örtüsü step formasyonlardan oluşur. Havza'da büyük toprak gruplarından Kahverengi toprak, kireçsiz kahverengi toprak, kolüvyal toprak, kireçsiz kahverengi orman toprağı ve alüvyal topraklar baslıca toprak çeşitleridir. Araştırma sahasındaki yerleşmeler genelde toplu yerleşme özelliği göstermektedir. Havza ilk çağlardan beri önemli bir yerleşim merkezidir. Ana geçim kaynağını kuru tarım, dere kenarlarında bahçe tarımı ve turizm oluşturmaktadır.