Sivişli Kilise.

Sivişli kilise yapılış tarihini gösteren bir kitabesi bulunmaktadır.Yunan Haçı planlı , dört serbest destekli ve tamamen kayaya oyulmuş kilise 10-11 yy. Bizans Dönemine tarihlenmektedir.1884 yılından sonra tamir gören kilisenin , 1887 tarihinde yapılmış fresklerin bir kısmı hala görülebilmektedir.

Aziz Anargyros 'un yortü günü olan 1 Kasım günlerinde , hasta olan insanlar Sivişli Kilisede büyük bir tören düzenleyerek sabahlara kadar dua ederlerdi.Ayrıca dktor ve din görevlilerinden oluşan hayırseverler de burada Aziz Anargyros Bayramına gelen hacılar ile hastalara hizmet verirlerdi. Kilise , Rumların 1924 mübadelesi ile ilçeyi terk etmelerinden sonra , bir süre çömlek atolyesi olarak kullanılmıştır.

 Kilisenin iç kısmı dört kaya sütun üzerinde merkezi bir kubbeden ve dört yöne eklenen mekanlardan oluşmaktadır. Kubbenin ortasında Hz. İsa ile Hz. Meryem'in ,kenarlarda ise havarilerinin portleri bulunmaktadır.