Tamara Tarafından Kapadokyada İnşa Edilen Aziz Giorgi Kilisesi.

Aziz Giorgi basilika tipi kilise, Kapadokya’da Ihlara vadisinde (Eski adı Peristremma) Belisırma Köyüne yaklaşık 500 metre uzaklıkta nehrin batı kıyısında 50 m yükseklikteki kayada oyulmuş bulunmaktadır. Yerli halk bu kiliseye Kırkdamaltı Kilise adını vermiştir. Söz konusu kilise düzensiz altıgen planlı, düz tavanlıdır ve apsisi yıkılmıştır. Yapının zemininde ve nişlerde mezarlar yer almaktadır. Kilisede, yıkılmış olan apsiste Deesis, Mesih İsa’nın çarmıha gerilişi, Mesih İsa’nın göğe yükselişi, doğumu, başkalaşım, Meryem Ana’nın ölümü, Aziz Giorgi’ye adak ve aziz tasvirleri mevcuttur. Kilise’deki kitabelerde (Kilisenin Batı duvarında toplam 5 tane kitabe bulunmaktadır) kilisenin Kiria (Prenses) Tamara tarafından inşa edildiği beliriltmektedir. Kilisenin yine Batı duvarında kitabelerin yanısıra Aziz Giorginin, Tamaranın ve onun hizmetinde olan amir Basileios’un da tasvirleri mevcuttur. Kitabelerden kilisenin 1283-1295 yılları arasında yapıldığı anlaşılmaktadır. Sözkonusu Tamara kim olabilir? Tamara, 13. Yüzyılın Gürcü kraliyet ailesinde aranmalıdır çünkü Tamara Gürcülere has bir isimdir. Kiria kelimesi hükümdar bayan ve prenses anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca bahsettiğimiz Tamara’nın hizmetinde olan amiri vardır. Bahsettiğimiz dönemde Gürcü kraliyet ailesinde iki Tamara vardı. İlki, Rusudan’ın Kızı 1224 doğumlu Tamara (Kraliçe Tamara’nın torunu); İkincisi ise Gürcü Kral David Ulu’nun kızı Tamara (Kraliçe Tamara’nın torunun kızı) idi. Türkiye’de Gürcü Hatun adı ile bilenen Rusudan’ın Kızı Tamara 1236’da Anadolu Selçuklu Sultanı Giyaseddin II. Keyhüsrev ile evlendirilmiştir ve kilsenin inşaatı zamanında 59-71 yaşlarında olmalıdır. Bahsedilen ikinci Tamara ise o dönemde 32-44 yaşlarında olmalıdır ve mevcut kaynaklara dayanarak kiliseyi inşa eden Tamara’nın Gürcü Kralı Davit Ulu’nun 1251 doğumlu kızı olma ihtimalı yüksektir. Belisırma Aziz Giorgi Kilisesi hakkında halen birçok şey belirsizdir. Kilisenin yerinde incelenmesi gerekir.